IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se
susec@sunet.se

Captive Portals (våra klassiska nätpåloggningssystem)

Begränsning av MAC-adresser

802.1X

Kontroll av dator i samband med åtkomstkontroll


IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se