Kontroll av dator i samband med åtkomstkontroll

VPN är en fara i så måtto att en klient, exempelvis datorn hos en distansarbetare, när denne kopplar upp sig blir en del av arbetsgivarens nät. Om det nät klienten sitter på 'native' är osäkert så kan dessa osäkerheter vidareföras via VPN-förbindelsen. Dessutom har IT-avdelningen ofta mindre kontroll över en fjärransluten dator vad avser installerad programvara, antivirus och patchnivå.

Flera av (primärt de kommersiella) VPN-lösningarna innehåller verktyg för att möjliggöra kontroll av klienterna i samband med anslutningen. Se även

  • Cisco CNAC (Cisco Network Admission Control)

  • Juniper UNC (Unified Access Control)

  • Microsoft NAP (Network Access Protection)

  • Trusted Computing Group TNC (Trusted Network Connect)


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt