IEEE 802.1X

802.1X är en standard för port-baserad nätverksåtkomst. För att få åtkomst till nätverket så krävs det att man autensierar sig. Om man misslyckas med detta så nekas man tillgång till nätverket. 802.1X används ofta i trådlösa nätverk där man inte fysiskt kan skydda sig mot vem som kopplar in sig på nätverket.

När en ny klient kopplar upp sig mot nätverket så öppnas porten i switchen endast för 802.1X-trafik. I trådlösa nätverk så är det accesspunkten som endast tillåter 802.1X-trafik för den klienten. När sedan klienten har autensierat sig öppnas porten för trafik. Om autensieringen misslyckas så hålls porten stängd.


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt