IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se
susec@sunet.se

9.6 Offentlighetsprincipen

Inledning

Allmänt om offentlighetsprincipen

Vad är en allmän handling

Kort en sekretessregels uppbyggnad

Förutsättningar för tillämpning av SekrL 5:2 och 5:3


IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se