IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se
susec@sunet.se

7.4 Tillgänglighetssabotage

Överbelastningsattacker

Överbelastning av applikationer

SlashDot-effekten

Distribuerad Denial-of-Service (DDOS)

Nät-stöld

Dnsmanipulation


IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se