Nät-stöld

Med nätstöld kan avses flera saker:

  • Lokalt kan via falska ARP-svar, falska DHCPservrar eller publicering av falsk routinginfo göra att trafiken från en dator tar vägen via angriparen.

  • Även den ordinarie routern kan luras att skicka trafiken fel väg genom att den fås att acceptera falsk routinginformation.

  • Mer permanent kan routing-informationen i RIPEs databas manipuleras så att man effektivt stjäl ett nät. Förr var denna information ofta m.e.m. oskyddad, men även nu varierar säkerheten och exempelvis MD5-signaturer kan angripas. Alternativt kan 'human engineering' nyttjas för att få RIPEs eller lokal LIRs personal att ändra informationen enligt önskemål.

Se även


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt