2.3.7 Tekniskt ansvarig/IT-ansvarig

För den tekniska driftsäkerheten skall en tekniskt ansvarig tjänsteman finnas utsedd. (Till exempel chefen för central IT-drift alternativt IT-ansvarig vid respektive enhet.)

Den tekniskt ansvarige ansvarar för:

  • att säkerhetstekniska lösningar följer av lärosätet uppsatta standarder

  • att IT-systemet i förekommande fall kan integreras med befintliga system utan att informationssäkerheten försämras utöver det tillfredsställande

  • att till större IT-system en teknisk förvaltare utses till av systemägaren föreslagen förvaltningsorganisation

  • att IT-systemet förs in i lärosätets systemförteckning, om sådan finns

  • att analyser av den tekniska IT-säkerheten genomförs med hänsyn till tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet samt att påvisade brister åtgärdas

  • att systemägarens säkerhetskrav uppfylls tekniskt.


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt