2.3.6 Systemförvaltare

Ansvarar för systemförvaltningen utifrån systemägarens direktiv avseende tillämpning, användares krav och behov. Systemförvaltaren skall ha en djup kunskap om den verksamhet som systemet skall stödja samt övergripande kunskap om tekniken som tillämpas i systemet.

Systemförvaltaren är ansvarig för informationssäkerheten i IT-systemet och skall rapportera avvikelser och händelser som kan påverka informationssäkerheten. Systemförvaltaren är kontaktperson för användare av IT-systemet och skall fortlöpande samarbeta med teknisk förvaltare i systemdriftfrågor.


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt