IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se
susec@sunet.se

SlashDot-effekten

Om en webbsida nämns å ett populärt forum, exempelvis å http://slashdot.org så finns det risk att mängder av läsare samtidigt klickar på länken. Den refererade servern kan då utsättas för så mycket trafik att den sänks. Med tiden har 'slashdottad' blivit ett uttryck för överlastning av webbservrar p.g.a. plötsligt ökad trafikvolym, på samma sätt som andra varumärken (exvis mack) blivit beteckningar på fenomen. Läs mer

http://sv.wikipedia.org/wiki/Slashdot


IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se