IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se
susec@sunet.se

Skydd mot DOS-attacker

Det finns inget 'säkert' skydd mot (D)DOS-attacker. Är man ansluten via en klenare linje än vad angriparen kan prestera så har man problem. Dock: det går både att vidta förebyggande åtgärder och att försöka begränsa skadan vid ett anfall.

Förebyggande åtgärder

Hantering av pågående attacker

Försök förstå vad som händer. tcpdump är din bästa vän.


IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se