IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se
susec@sunet.se

DnsSec

Dnssec säkrar namnuppslagningarna med hjälp av digitala certifikat, vilka är länkade i en kedja upptill ett betrott rootcertifikat, ungefär på samma sätt som vanliga SSL-certifikat som används i exvis webbläsare (https://). Rootcertifikatet måste installeras i nameservern (på samma sätt som du har ett antal CA-certifikat installerade i webbläsaren). Observera att det är nameservrarna som drabbas av rekonfiguration för att stödja dnssec, inte klienternas resolvrar: dessa pekar på organisationens nameserver precis som vanligt. Dnssec har, efter flera år, så smått börjat införas i SE-domänen.

Läs mera


IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se