IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se
susec@sunet.se

Routing

Routingen kan angripas på flera sätt:

Dels kan ingående routrar attackeras 'klassiskt' genom exempelvis svagheter i operativsystemet, dåliga lösenord, okrypterade sessioner.

Dels attackeras routingprotokoll etc. Om exempelvis ett RST-paket injiceras i en BGPsession så faller routingen.

Det finns även andra problem med BGP, exempelvis med hanteringen av oimplementerade optioner. Läsaren rekommenderas att följa utvecklingen.

Läs mer:


IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se