IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se
susec@sunet.se

Överbelastning av applikationer

Överbelastningsattacker behöver inte ske bara via rå trafikmängd utan kan vara riktade mot en specifik applikation.


IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se