IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se
susec@sunet.se

WEP, WPA av olika smaker i WLAN

VPN på nätnivån

Kryptering på tillämpningsnivån


IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se