IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se
susec@sunet.se

Referenser

SOU 2001:2 Offentlighetsprincipen och den nya tekniken Alf Bohlin Offentlighetsprincipen, sjätte upplagan, 2001

Sören Öman, Hans-Olof Lindholm Personuppgiftslagen, andra upplagan, 2001 SOU 2004:4, Översyn av personuppgiftslagen

SIS HB 550 Terminologi för informationssäkerhet, 2003

Offentlighet & IT vägledning för förvaltningen om författningar och regler som styr IT-användningen Statskontorets rapport 2002:1

Övervakning i arbetslivet, kontroll av de anställdas Internet- och e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3


IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se