IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se
susec@sunet.se

FileVault Mac OS X

'FileVault' skyddar data på disken genom att kryptera innehållet.\\ Data krypteras/dekrypteras automatiskt när data används.


IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se