IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se
susec@sunet.se

Checklista vid anskaffning av IT-system

Vid anskaffning av programvara är det viktigt att ställa grundläggande krav på säkerhet i produkten. Exempel på aspekter som bör iakttagas är:

Ta kontakt med IRT:

Lärosätets IRT-avdelning (eller motsvarande) är en användbar resurs i samband med anskaffning och utveckling av programvara. Kontakta IRT-gruppen för hjälp med t.ex. säkerhetsanalyser.

Tillåter produkten att man uppgraderar underliggande operativsystem?

Vissa produkter, särskilt inbygga system, begränsar möjligheterna att uppgradera underliggande system. De kan också kräva att programvaran körs under operativsystem som inte har support, eller snart inte får mer support.

Till exempel kan leverantörer år 2011 kräva att man kör Windows XP SP2, en version av Windows med kända sårbarheter och utan support, på ett system som ska vara anslutet till det lokala nätverket. Beroende på den miljö i vilken applikationen driftssätts kan brandväggar vara en lämplig åtgärd. I regel bör dock system som inte tillåter patchning anses vara oacceptabela. Kräv därför:

Går programvaran att installera och driva på ett säkert sätt?

En del programvara ställer krav på att köra med t.ex. administrativa konton. Detta är vanligt i alla miljöer, men bör i möjligast mån undvikas. Ställ krav på att:

Hanteras användare och inloggning på ett lämpligt sätt?

I system som kräver inloggning bör krav ställas på denna, och på hanteringen av användare. Framförallt bör man undvika att behöva ha användarhantering på för många ställen (det kan dock vara lämpligt att inte lägga allt i en korg).

Skyddas överföring av säkerhetskänslig information?

I system som kommunicerar, särskilt system som kommunicerar över Internet, är det viktigt information skyddas i rätt utsträckning.

Använder leverantören beprövade lösningar för säkerhet?

Säkerhet, särskilt då det handlar om kryptering, är lätt att göra misstag med. Därför är det lämpligt att begära att produkter använder sig av beprövade lösningar där det är möjligt.

Hur hanterar leverantören säkerhetsproblem?

Hur leverantören hanterar säkerhetsproblem är en mycket viktig aspekt av produktens säkerhet. Kontrollera och/eller ställ krav på:

Extra punkter att ta hänsyn till vid anskaffning av utvecklingstjänster

Vid nyutveckling, försök ställa krav på att leverantören utvecklar enligt bästa säkerhetsprinciper, och att processerna är dokumenterade. Här är det till exempel positivt med utvecklare som kan visa att man följer SDL (se nedan) eller en liknande beprövad process. Kontrollera och eller ställ krav på:

Dokumenterade utvecklingsprocesser, där säkerhet är integrerat i processen, inte en påbyggnad. Processen bör innehålla någon form av incidenthantering enligt ovan.

Länkar

http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx Microsoft Security Development Lifecycle

http://www.commoncriteriaportal.org/pps/ Common criteria portal

http://www.commoncriteriaportal.org/pps/ Lista över protection profiles


IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se