IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se
susec@sunet.se

Checklista vid inköp/utveckling av IT-system

Definitioner:

Driftmiljö:

C/S:

Dokumentformat:

Användare:

Filer:

Kommunikation:

Loggning:

Konfiguration:

Felsökning:

Ergonomi:

Säkerhetsanalys:

Dokumentation:


IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se