IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se
susec@sunet.se

8.5 Efterarbete

Återställa systemet

Uppföljning på kort sikt

Uppföljning på lång sikt


IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se