IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se
susec@sunet.se

8.4 Utredning

Hur går vi vidare

Säkra och isolera.

Dokumentera

Leta efter spår/bevis.

Datainsamling på system med intrång


IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se