IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se
susec@sunet.se

7.7 Konfiguration av anslutna datorer

Förslag till riktlinjer

För att få anslutas till högskolans nätverk så ska datorer vara installerade och konfigurerade så att kraven på godtagbar säkerhet kan tillgodoses. Universitetets IRTgrupp (ITincindentgrupp) har mandat att om så behövs med omedelbar verkan stänga av maskiner som ej fyller kraven.


IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se