IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se
susec@sunet.se

4.1 Lagar

Inledning

Här listas de lagar, förordningar och föreskrifter som är relevanta i samband med informationssäkerhet.

Lagarna i sin helhet finner du på http://www.lagrummet.se/

Lagar I detta avsnitt finns en sammanställning över relevanta lagar, förordningar och föreskrifter samt en hänvisning till var de finns.

PuL En särskild vikt har lagts vid PuL, därför ges här rekommendationer för behandling av personuppgifter samt relevanta blankett


IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se