IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se
susec@sunet.se

3.9 Lösenordshantering

För att undvika att någon otillbörligt använder din dator är det viktigt att du väljer ett lösenord som inte är ett ord eller namn som på något sätt kan förknippas med dig eller som kan finnas i en ordbok. Bäst är att kombinera några specialtecken tillsammans med siffror och bokstäver, till exempel wT3e9tR¤#paV. Det är bra att försöka ha runt 10-14 tecken, det är långt nog för att inte med lätthet gå att knäcka och kort nog att finnas en rimlig chans att komma ihåg. Det är ofta bättre att ha ett långt lösenord med fusklapp i plånboken (inte vid datorn "gömd" under tangentbordet), än ett enkelt lösenord som går att gissa.

Ett annat sätt att hitta på ett lösenord är att ha en sida i en bok och där exempelvis ta tredje bokstaven i alla ord i tredje meningen på tredje sidan i det tredje kapitlet. Då behöver du bara komma ihåg siffran tre och vilken bok det är. Använd din fantasi och låt inte någon annan välja ditt lösenord och ge aldrig ut det till någon.

Du bör byta lösenord med jämna intervall (hur ofta bestäms av er policy, till exempel varje kvartal) och så fort som möjligt om du tror att någon kan ha fått tillgång till det.

Se vidare under " 3.2 Systemanskaffning och systemutveckling"

"


IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se