IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se
susec@sunet.se

3.1 Att utforma riktlinjer

Inledning

I detta avsnitt ger vi exempel på riktlinjer som bör finnas vid lärosätet .


IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se