IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se
susec@sunet.se

11.1 Referenslitteratur Inledning

Referenslitteratur tar upp hänvisningar till skrifter med anknytning till informations- och ITsäkerhet


IT-säkerhetshandboken
http://www.susec.sunet.se