Inledning

Distansarbete i olika former blir allt vanligare. Exempelvis:

  • 'Klassiskt' distansarbete:två (eller fler) olika fasta arbetsplatser, varav den ena exempelvis i hemmet.

  • Helt mobil: exempelvis forskaren som åker runt på olika konferenser och har all information på sin bärbara dator.

Dessutom finns den arbetsrättsliga/skattemässiga indelningen med avseende på var huvuddelen av arbetstiden tillbringas.

Förutom anställda vill studenter också använda sina bärbara datorer såväl från extern uppkoppling som inom de olika lärosätena.

Detta har skapat behov av att få fram fasta rutiner för tillåten användning, tillåtna programvaror och säkerhet i användningen samt avtal om placering, utrustning, kostnader med mera.

Här finner du anvisningar för upprätthållande av elementär säkerhet och funktion vid anslutning mot lärosätets datorresurser vid arbete på distans samt exempel på distansarbetsavtal samt saker att tänka på.

Fysisk och logisk säkerhet på distansarbetsplatsen

Distansarbete en bra arbetsplats

Distansuppkoppling

Distans,lagar och regler

In English


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt