2.3.9 Behörighetsansvarig

  • beslutar om tilldelning av åtkomsträttigheter till lärosätets gemensamma och lokala IT-system

  • ansvarar för uppföljning av och tilldelning av behörighet i enlighet med av systemägare och tekniskt ansvarig fastställda riktlinjer

  • behörighetsansvarig kan vara prefekt, avdelningschef för gemensam förvaltning, enhetschef för bibliotek i universitetsbiblioteket eller chef för annan enhet.


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt