2.3.10 Behörighetsadministratör

  • ansvarar för inregistrering och avregistrering av behörighet enligt behörighetsansvarigs beslut

  • ansvarar för att beslut om behörighetstilldelning arkiveras enligt fastställda arkivkrav.


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt