Ordförklaringar

Adware: En typ av spioprogram

ARP-spoofing: Attack för att låna IP-adress se http://susning.nu/ARP-spoof

Bakdörr: Tillgång till server/program genom att hitta säkerhetshål

Bluetooth:Typ av trådlös kommunikation

Botnet: Samling av samverkande droner

Captive portals: Brandvägg som skiljer webb och intern trafik

chroot(): Change root directory

LAND: se Överbelastningsattacker

Man-in-the-middle

Patcha: Laga ett datorprogram

Pharming: Samla information för att omdirigerar till en falsk webbsida

Phising: Lura till sig information via epost och falsk webbadress

Ping-of-death: Dos-attack

Port: Anslutningspunkt tll en server

Rootkit: En samling program som möjliggör tillgång till administratörsbefogenheter

Shareware: Gratis eller nästen gratis program

Slashdot: Effekt av att många söker samma info på en webbsida

Smurf. se Överbelastningsattacker

Snort: Gratis program för att upptckä intrång

Social engineering: Att lura någon att yppa information eller att omedvetet medverka i en attack

Spoof: To deceive for the purpose of gaining access to someone else's resources

Spyware: Spionprogram som i hemlighet samlar information på datorn exv lösenord

SYN-flood: se DOS ttacker

Överbelastningsattack(er): Se dito

TearDrop: se Överbelastningsattacker

Trojan: Ett program med elakartad kod som gömmer sig i skenbart harmlösa data eller program

Läs mer på http://whatis.techtarget.com/ Se även den allmänna ordlistan


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt