Checklista

Arbetsgång vid dataintrång

 • Gör inget på eget bevåg

 • Informera ansvariga

 • Drabbas inte av panik

 • Kontakta IRT-gruppen och skapa ett 'case'

 • Dokumentera allt du gör och i vilken ordning

 • Arbeta i par, aldrig ensam

 • Informera andra som kan vara drabbade av incidenten

 • Spela in nättrafik till/från systemet

 • Koppla bort systemet från nätet

 • Samla in flyktiga data

 • Samla in data från systemet mha något verktyg

 • Gör en kopia (image) av det drabbade systemet

Åtgärder vid dataintrång

 • Dumpa minnet

 • Samla in MAC tidsstämplar

 • Samla in information om aktiva processer

 • Samla in nätverksinformation

 • Skapa en image av systemet

 • Analysera loggar

 • Ta fram information om nättrafik

 • Jämför med säkerhetskopior (backup)


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt