8.6 Sammanfattning

Att hantera intrång bygger på att vara ájour med vad som händer och vilka hot som är aktuella. Det är därför viktigt att kontinuerligt vara uppdaterad såväl när det gäller olika hot som aktuella bevakningssystem.

CSIRT/IRT-ansvarig/a bör få kontinuerlig utbildning och träning för att vara förberedda den dag det blir skarpt läge.

Ha kontaktlistor på personer som måste kontaktas såsom systemägare, lärosätets jurist, SUNET CERT, polis m fl och se till att ha dom aktuella.

Det kan vara praktiskt att ha checklistor med det nödvändigaste så att man inte missar något.


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt