IPv6 och Windows

Olika windowsversioner

 • Bra stöd, på om man ej slår av: Vista, Win7, Win2008

 • Begränsat stöd: Win2003, XP SP1+, CE .NET 4.1+

Brandmur

Windows stöder ipv6-filter ungefär på samma sätt som under ipv4:

 • Win Firewall: delvis gemensam konfiguration.

 • Win paketfilter (w2008): separat konfiguration

 • Win basic firewall (w2003): inte bra, skippa ipv6 i W2k3

 • ICF (XP SP1)

Tunnling via ipv4

Av migrationsttekniska skäl så kan man tunnla ipv6 via ipv4. Om ej 'native' ipv6 är tillgängligt så tunnlas per w-std.

Windows alternativ för ipv6:

Stäng av tunnling och tillhandahåll native ipv6!

 • comp.config → policies → admin templates → network → tcp/ip → ipv6 transition

 • alternativt se kb929852

Privacy option

Windows har privacy option på som default. För att ändra detta:

 • Under XP:

  • Netsh int ipv6 set privacy state=disabled store=persistent

 • Under Vista:

  • netsh int ipv6 set global randomidentifiers=disabled store=persistent

  • netsh int ipv6 set privacy disabled


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt