Kommentarer om IPv6 och MacOS

  • Dhcpv6-stöd saknas (??), dock funkar exvis Dibbler å MacOS.

  • Privacy-option på som default. Sätt net.inet6.ip6.use_tempaddr=0 för att stänga av


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt