5.2 Elektronisk identitet

Vad kan PKI, som en teknik, hjälpa oss med då? Identifiering av en enskild person eller en viss server är de absolut vanligaste änvändingsområdena idag. Dessa typer av lösningar ger en säkerhet i och med att båda parter i en kommunikation vet vem som är i andra änden.

SwUPKI har varit en lösning som, framför allt, har sysslat med servercertifikat och vi kan där se att en sådan struktur fungerar riktigt bra. Sedan februari 2011 har SwUPKI CA upphört och ersatts av TERENA Certificate Service (TCS)

Vidare kan man använda PKI till att signera olika saker. Ett vanligt exempel är att signera dokument och ett annat att signera sin E-post. Detta ger en oavvislighet och mottagaren har möjlighet att kontrollera äktheten i det som skickats. Deklarationer och bankaffärer sköts i stor utsträckning på detta sätt, dvs man signerar en transaktion av något slag.

Ytterligare tillämningar är signering av kod (för att säkerställa rätt och oförändrad programvara), inloggning med hjälp av certifikat m.fl. tillämpningar kan ge en enhetlig inloggning över multipla plattformar.

SSO brukar ju kopplas till detta med PKI men i realiteten har de inte någon fast sammankoppling även om man kan lösa det med denna teknik.

Sedan sommaren 2008 är SUNET med i TCS vilket ger alla SUNET-kunder tillgång till server-, code- och personliga- certifikat signerade av Comodo. Fördelen med att använda en kommersiell leverantör som certifikat utfärdare är att Comodos root certifikatet finns med vid installation av de flesta webb läsare, java applikationer m.m. och problemet med popup varningar undgås.


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt