3.5 Gallring och rensning

Information som lagras på datamedier skall hanteras som övrig information vid lärosätet.

Gallring och rensning av information skall följa arkivbestämmelser utarbetade av lärosätets arkivarie/arkivansvarig. Riksarkivet har givit ut föreskrifter och allmänna råd, RA-FS. RA-FS 2003:2 samt RA-FS 2009:1 och 2 som berör datamedier.

Datorer som avskrivits och skall skrotas eller ges bort skall alltid rensas om de kan innehålla någon känslig information.

Med en dator som inte innehåller någon känslig information kan det räcka att formatera disken. Skulle det finnas känslig information så som personuppgifter eller skyddade data är det oerhört viktigt att göra en så kallad sektorformatering, gärna med slumpartade värden flera gånger. Skulle informationen vara sekretesskyddad eller hemlig bör hårddisken destrueras. Observera att inte hela maskinen (av många kallad hårddisk) behöver destrueras, bara komponenten som lagrar informationen. Om det är riktigt hemliga data så kan även minneskretsar, prom, bios med mera destrueras.


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt