14.4 Kontakt

  • Har du synpunkter på handboken eller tips om innehåll som borde vara med ta kontakt med oss via e-post:
    <susec vid sunet.se> . Vilka som arbetat med handboken ser du på sidan Om handboken.


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt