14.3 Bemanning

Etapp 1

Styrgrupp 2003-2004

Lars-Elve Larsson, UU, ordförande

Christina Jonsson, SUSEC, sekreterare

Patrik Lidehäll, KTH

Olof Eggestig, UU

Gun Djerf, LiU

Jan-Martin Löwendahl, Chalmers

Karoline Westerlund, UMU

Projektledning 2003-2004

Olof Eggestig, UU

Christina Jonsson, SUSEC

Delprojekt 1: Policy, riktlinjer mm

Kristina Ullgren, GU, projektledare

Christina Jonsson, SUSEC, sekreterare

Helena Andersson, SU

Leif Bouvin, GU

Olof Eggestig, UU

Fredrik von Homeyer, Chalmers

Johan Högne, LiU

Patrik Lidehäll, KTH

Björn Roos, KTH

Delprojekt 2: Arbetsplatsen, ordning och reda, arbetsmiljö, fysisk säkerhet

David Hed, ORU, projektledare

Christina Jonsson, SUSEC, sekreterare

Johan Högne, LiU

Patrik Lidehäll, KTH

Maria Magnusson, UMDAC

Erik Stenvall, Chalmers

Delprojekt 3: Distansarbete

Patrik Lidehäll, KTH, projektledare

Christina Jonsson, SUSEC, sekreterare

Björn Roos, KTH

Delprojekt 4: Redigering och webbpublicering

Olof Eggestig, UU, projektledare

Ingrid Harling, UU, webbredaktör

Etapp 2

Styrgrupp dec 2005 – nov 2006

Lars-Elve Larsson UU, ordförande tom mars 2006

Per Lindgren, UU, ordförande from mars 2006

Christina Jonsson, SUSEC, sekreterare

Patrik Lidehäll, KTH

Gun Djerf, LiU

Jan-Martin Löwendahl, Chalmers tom nov 2005

Ola Öhlund, LTU fr o m dec 2005

Karoline Westerlund, UMU

Olof Eggestig, UU

Projektledning

Christina Jonsson, SUSEC

Delprojekt 1. Certifiering, mjuka och hårda certifikat

Olof Eggestig, UU, projektledare

Christina Jonsson, SUSEC, sekreterare

Torbjörn Wiberg, UMU

Kjell Gullberg, SU

Delprojekt 2. Elakartad kod

Andreas Östling, SU, projektledare

Christina Jonsson, SUSEC, sekreterare

Anne-Marie Achrenius, Chalmers

Kent Engström, LiU

Torbjörn Wictorin, UU

Patrik Lidehäll, KTH

Johan Berggren, KTH

Delprojekt 3. Nätsäkerhet. Säker överföring. Kryptering

Torbjörn Wictorin, UU, projektledare

Christina Jonsson, SUSEC, sekreterare

Kent Engström, LiU

Patrik Lidehäll, KTH

Johan Berggren, KTH

Einar Hillbom, UmU

Maria Tauson, UMU

Delprojekt 4. Forensics

Thomas Stridh, UU, projektledare

Christina Jonsson, sekreterare

Kent Engström

Patrik Lidehäll

Johan Berggren

Delprojekt 5. Lagring av trafikdata

Kristina Ullgren, GU, projektledare

Christina Jonsson, SUSEC, sekreterare

Helena Andersson, SU

Christer Johansson, GU

Patrik Lidehäll, KTH

Delprojekt 6. Utbildningsmaterial för anställda och studenter

Mona Åkerman, HiG, projektledare

Christina Jonsson, SUSEC, sekreterare

Patrik Lidehäll, KTH

David Hed, ORU

Delprojekt 7. Redigering samt uppdatering av webbplats

Patrik Lidehäll, KTH, projektledare

Christina Jonsson, SUSEC, sekreterare

Johan Berggren, KTH

Etapp 3

Uppdatering och fördjupning

Nuvarande styrgrupp 2007-

Per Lindgren, UU, ordförande

Christina Jonsson, SUSEC, sekreterare

Patrik Lidehäll, KTH

Gun Djerf, LiU

Karoline Westerlund, UMU

Redaktörsgrupp

Christina Jonsson, SUSEC

Patrik Lidehäll, KTH

Johan Berggren, KTH tom 2010

Kristina Ullgren, GU t o m 2009

Carin Norlin GU fr o m 2010

Thomas Stridh, UU

Torbjörn Wictorin, UU

Anne-Marie Achrenius, Chalmers

Johannes Hassmund fr o m 2012

David Heed fr o m

Veronica Berglund UU


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt