12.1 Ordlista samt akronymer eller förkortningar

Inledning

Här finns samlat vanligen använda ord, akronymer och förkortningar, vilka återfinns i olika textavsnitt.

Se 12.2


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt