1.1 Policy och regler

Inledning

Denna del tar upp grundförutsättningar för att skapa en god informationssäkerhet vid lärosätet. Dessa skall beslutas av ledningen

Policyn tar upp ledningens syn på verksamheten, som sedan skall utvecklas i form av regler, organisation och riktlinjer.

Användarregler definierar lärosätets krav för att få tillgång till och att använda lärosätets IT-resurser.

Här ges också ett exempel på utformning av ansvarsförbindelse. Denna skall läsas och undertecknas för att få tillgång till dessa resurser


IT-säkerhetshandboken | Utskriftsvänlig sida | Kontakt